Home jan kroeze saskia sluiter beeldhouwcursus links


vrijwel al het werk op de website werd gefotografeerd door saskia sluiter

disclaimer saskia sluiter en jan kroeze kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, in welke vorm dan ook,geplaatst door derden op onze website, ofvoor informatie in de geprinte media, gebaseerd op data van de website.

saskia sluiter en jan kroeze zijn niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's, of pagina's die gelinkt zijn aan, of afgeleid zijn van hun website. de informatie zoals opgenomen in onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van de verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

saskia sluiter en jan kroeze behouden zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

saskia sluiter en jan kroeze zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade ten gevolge van (en/of) computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, of het gebruik van, en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.saskiasluiterjankroeze.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid. alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan saskia sluiter en jan kroeze.

Bij een zwarte ondergrond hoeven minder pixels worden opgelicht. Dat leest misschien wat minder makkelijk, maar spaart het milieu.

http://djgkroeze.wix.com/sluiterkroeze

www.kunstacademiehaarlem.nl

www.josjepeters.nl

www.linkedin.com/pub/dir/soraya/welvaart

wlum.nl

nikkikroder.wordpress.com

www.facebook.com/marije.gertenbach

www.sannagertenbach.nl

fritsklaver

www.projectdenollen.nl

www.norbertwille.nl

www.linkedin.com/pub/dir/Walter/Grimm

www.youtube.com/results?search_query=jan+kroeze

www.youtube.com/watch?v=jjtZtEhv5_k&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=h3mK_OhfQ4w&feature=youtu.be

www.willumgeerts.nl

www.mariekewarmelink.com

www.caleidoscoopfilm.nlwww.kossak.at

www.tjarkovanderpol.nl

www.marissaevers.nl

www.blw.nl

www.kekbeverwijk.nl

www.kunstlijnhaarlem.nl

www.fransvantartwijk.nl

www.campattack.com

www.kunstencultuurbeverwijk.nl

http://cargocallective.com/kunogrommers

www.sophiewalraven.nl

www.beeldendgesproken.nl

                                                                          www.stichtingkist.nl

                                                       www.museumkennemerland.nl

                                                                    www.youngartfestval.nl

                                                         www.zelovicproductions.com